Z uwagi na pojawiające się pytania informuję, iż nieprzerwanie świadczę pomoc prawną.
Wyjaśniam, że sądy pracują w dalszym ciągu. Odwoływane są wszystkie rozprawy i posiedzenia z udziałem stron aż do 30.04.2020 r. Nie podlegają odwołaniu sprawy pilne (rekomendowana lista spraw pilnych jest opublikowana na stronach internetowych sądów, m.in. także Sądu Rejonowego w Śremie).
Możesz się do mnie zwrócić telefonicznie, mailowo, na FB. Możemy wykorzystać wideokonferencję we wszystkich tych sprawach, w których osobiste spotkanie nie jest konieczne. W przypadkach wymagających spotkania, spotkamy się z zachowaniem warunków BHP, mających na celu ograniczenie możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2.