Zakres działalności kancelarii

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, obejmujących w szczególności:

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach współpracy oferujemy:

 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o rozwód lub separację;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o alimenty;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o ustalenie ojcostwa;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z małoletnimi;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej.

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach nieletnich. 

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa pracy. W ramach współpracy oferujemy w szczególności:

 • porady prawne oraz prowadzenie spraw dotyczących przywrócenia do pracy/ odszkodowań związanych z zakończeniem stosunku pracy;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia podstawowego, dodatków, premii;
 • porady prawne oraz prowadzenie spraw w przedmiocie wypadków przy pracy.

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa spadkowego. W ramach współpracy oferujemy w szczególności porady prawne oraz prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, zniesienie współwłasności.

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa administracyjnego. W ramach współpracy oferujemy:

 • porady prawne;
 • przygotowywanie środków odwoławczych od rozstrzygnięć organów administracji;
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Kancelaria świadczy wsparcie w zakresie przygotowania projektów umów oraz analizy i opiniowania umów dostarczonych przez klienta.

Kancelaria świadczy wsparcie dla konsumentów. Zapraszamy jeżeli:

 • rzecz zakupiona w sklepie stacjonarnym lub przez Internet nie jest zgodna z umową;
 • usługa pocztowa, jaką wykupiłeś została nieprawidłowo wykonana lub niewykonana w ogóle;
 • wykupiona wycieczka lub weekendowy wypad odbiegały od przedstawionej oferty;
 • opóźnił się Twój lot lub pociąg.

Kancelaria świadczy wsparcie dla:

 • wierzycieli liczących na szybką i sprawną egzekucję;
 • osób, które padły ofiarą niezasadnej egzekucji;
 • dłużników domagających się poszanowania ich praw, chcących mieć kontrolę nad przebiegiem egzekucji oraz jej kosztami.

Oferujemy stałe oraz doraźne wsparcie dla przedsiębiorców. Istnieje możliwość ustalenia formy współpracy dogodnej dla przedsiębiorcy.

Kancelaria świadczy wsparcie w zakresie:

 • transakcji obejmujących nieruchomości;
 • weryfikowania stanu prawnego nieruchomości;
 • postępowań dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości, służebności;
 • pomocy prawnej przy zarządzaniu nieruchomościami;
 • wsparcia prawnego dla wspólnot mieszkaniowych oraz ich poszczególnych członków.

Kancelaria świadczy wsparcie w zakresie prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych. Pomoc prawna świadczona jest poprzez udzielanie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych, reprezentowanie klienta w toku postępowań sądowych, przygotowywanie dokumentów i pism procesowych.

Promujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów jako szybszy i tańszy od postępowania sądowego sposób rozwiązywania konfliktów. Więcej o mediacji dowiesz się w zakładce „Mediacje”. Oferujemy:

 • darmowe spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych mediacją;
 • przeprowadzanie postępowania mediacyjnego w charakterze mediatora;
 • reprezentowanie klienta w charakterze pełnomocnika w toku mediacji prowadzonych przez innego mediatora.