Kredyt zabezpieczony hipoteką na zakup mieszkania czy domu stał się codziennością małżeńską. Coraz częściej również pojawia się problem z rozliczeniem wspólnie zaciągniętego kredytu po rozstaniu. Problem jest o tyle istotny, gdyż jeszcze w  2016 roku rozwiodło się aż 64 tys. par.
Kwestia podziału majątku po rozwodzie z uwzględnieniem hipoteki nie jest zaś rozstrzygana w sądach jednolicie. W wielu przypadkach sądy dzieląc majątek hipoteki nie uwzględniały. Ukształtował się również drugi nurt, zgodnie z którym hipoteka zmniejsza wartość składnika majątkowego, na którym została ustanowiona. Przyznam szczerze, że ten drugi pogląd jest bliższy memu sercu. Odnoszę wrażenie, że moi  klienci intuicyjnie wskazują drugą koncepcję jako odpowiadającą zasadom słuszności.  
Nie mniej jednak z uwagi na powagę problemu, skalę zjawiska jakimi są podziały majątku dorobkowego obciążonego hipoteką, oczekujemy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. W sprawie o sygnaturze III CZP 30/18 mamy otrzymać odpowiedź na pytanie czy sąd dzieląc majątek winien brać pod uwagę niepłaconą hipotekę oraz czy istnieje możliwość rozliczenia hipoteki w sytuacji gdy jeden z byłych małżonków spłacił dług zabezpieczony hipoteką, ale już po podziale majątku. Pojawia się zatem szansa na ujednolicenie orzecznictwa.