Część wspólna nieruchomości obejmuje grunt, na którym posadowione są budynki wielorodzinne oraz te części budynku i urządzenia, które nie stanowią własności poszczególnych właścicieli lokali. Tym samym na część wspólną składać się będzie m.in. klatka schodowa, dach, kominy, winda itd. Wspólnota, którą tworzą właściciele, ma za zadanie realizować wspólny interes właścicieli.
Właściciele, mając na względzie dobro nieruchomości, wprowadzają liczne nakazy i zakazy, które kształtują sposób korzystania z nieruchomości w częściach wspólnych.
Pojawiają się często uchwały wprowadzające odpowiedzialność właściciela lokalu za zniszczenia dokonane przez najemców lokalu czy gości. Nie mniej jednak uchwała wprowadzająca odpowiedzialność za działanie osób trzecich jest sprzeczna z prawem. Nie ma zatem przeszkód, aby domagać się jej uchylenia przez sąd.
Podobnie można zaskarżyć uchwałę wprowadzającą zakaz gry w piłkę  na nieruchomości, w sytuacji gdy nie leży to w interesie wszystkich właścicieli lokali. Najczęściej ustanowienia tego typu zakazów domagają się ludzie starsi, uzasadniając to koniecznością zapewnienia ciszy i spokoju na nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji gdy część właścicieli domaga się miejsca do zabaw dla dzieci, zakaz gry w piłkę w przypadku zaskarżenia uchwały zostanie zniesiony. Narusza on bowiem interes tych właścicieli, którzy mają dzieci.
Jak widać zakup mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się ze statusem członka wspólnoty mieszkaniowej oraz koniecznością zawierania kompromisów w celu pogodzenia sprzecznych interesów mieszkańców tej samej nieruchomości. Podejmując uchwały trzeba niezwykle uważnie redagować ich treść, aby nie narażać się na udział postępowaniach sądowych.
Zainteresowanych zapraszam do lektury wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia z 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt  II C 1753/13.